VATER: Akon

Akon.JPG

Mutter: Missy

IMG_2320.JPG

AT 18 3865 138

geb. 02.01.2020

SHC Merci

Stammbaum